اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 پشتیبانی فنی

شامل سوالات و اشکالات فنی در رابطه با خدمات تهیه شده

 فروش و مالی

کلیه سوالات قبل از خرید و کلیه مسائل مالی

 طراحی وب سایت

واحد مرتبط با طراحی و توسعه سیستم های تحت وب

 دامنه ها

کلیه امور مرتبط با دامنه های ایرانی و بین المللی